Թեգ՝ Ֆոլկեր Շլյոնդորֆ

Ֆոլկեր Շլյոնդորֆը` գերմանական գիտակցության հայելացում

Գերմանական կինոյի մերօրյա դասական Ֆոլկեր Շլյոնդորֆը մուտք գործեց կինո անցյալ դարի 60-ականներին: Նախքան արևմտագերմանական «նոր կինո» կոչված ուղղության ռեժիսորների խմբին...