Թեգ՝ վերականգնում

Երբ թանգարանային ցուցանմուշները կենդանություն են առնում ֆիլմերի միջոցով…

Պատմական հագուստների հետազոտողի և մոդելավորողի բացահայտումները։ Պատմական հագուստների հետազոտող և մոդելավորող, ճարտարապետ-վերակազմող Ռուբեն Սարգսյանը  արդեն  մի քանի տարի է նվիրվել...