Թեգ՝ Հայաստան

Ժամանակի «կինոպարույրն» ու վիլսոնյան Հայաստանը.գեներալ Հարբըրդի առաքելությունը Հայաստանում (մաս 2)

ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ Շարունակելով նախորդ մասում՝ արծարծված պատմական կարևոր այս դրվագի քննությունը՝ նշենք, որ 1919-ի աշնանը դեպի Հայաստան ուղարկված ամերիկյան ռազմական...