Գրախոսություններ

«ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ»

Գեղարվեստական ստեղծագործությունը պետք է լինի ինքնաբավ: Այսինքն` պետք է բովանդակի այն տեղեկատվական պաշարը, որ հարկավոր է հանդիսատեսին տվյալ գրական երկը,...

|8 Դեկտեմբեր 2013,16:59