Գրախոսություններ

Դավիթ Մուրադյան․Մենք դեռ կհանդիպենք

Ֆիլմերի միջև դիպաշարի ընդ­հանրություններ չկան։ Դրանց միավորողը ռեժիսորի կենսահայեցողությունն է, ստեղծագործա­կան սկզբունքների հետևողական զարգացումն ու խորացումը և, որ ամենակարևորն է,...