Մեր մասին

«Կինոաշխարհ» կայքի`kinoashkharh.am-ի նպատակն է նպաստել հայ կինոյի զարգացմանը՝ ամբողջական տեղեկատվություն հաղորդելու և ստեղծելու հաղորդակցության հարթակ , ինչպես նաև դառնալ հավաքատեղի և ամբիոն ոլորտի հիմնախնդիրները բարձրացնելու և քննարկելու համար։